KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Resim Bölümü

Tümü

ETKİNLİKLER

“Eğer içinizden bir ses resim yapamayacağını söylüyorsa, mutlaka resim yapın ve sesin kaybolduğunu göreceksiniz.” Vincent van Gogh 

“Bana göre hiçbir form soyut değildir, her zaman bir şeyin işaretidir. Bir insan, kuş ya da başka bir şey olabilir. Bana göre resim hiçbir zaman formun hatırına yapılmaz.” Joan Miro 

“Pablo Picasso, bir sergisi sırasında kendisine; “Bu resmi (Guernica) siz mi yaptınız?” diye soran bir Alman Generaline, “Hayır, siz yaptınız!” cevabını vermiştir.”  Slavoj Zizek


“Bir keresinde Picasso’ya, eserlerinin ne anlam ifade ettiği sorulmuştu. “Kuşların ne cıvıldadığını anlıyor musun? Hayır. Ama yine de dinliyorsun.” cevabını vermiştir. Bazen sanatta önemli olan sadece bakmaktır.” Marina Abramovic

“Sanatın amacı, varlıkların dış görünümlerini değil, onların içsel önemlerini temsil etmektedir.” Aristotles


“Sanatın amacı, ruhumuzu, gündelik hayatın tozlarından temizlemektir.” Pablo Picasso


“Resim yapmak, günlük tutmanın bir diğer yoludur.” Pablo Picasso


“Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım.” Pablo Picasso“Resim yapabilmek için gözlerinizi kapatmalı ve şarkı söylemelisiniz.” Pablo Picasso


“Sanat, gereksiz şeylerin ayıklanmasıdır.” Pablo Picasso 

“Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.” Pablo Picasso

“Bir sanat eserini yaratmak için tüm kuralları görmezden gelmeli ve unutmalıdır.” Pablo Picasso


“Bilinmediği zaman resim pek güç bir şey değildir. Ama bilinince… o zaman çok zor bir şeydir!” Edgar Degas


“Sanat, el işçiliği değildir; sanatçının tecrübe ettiği duyguların aktırımıdır.” Lev Tolstoy

“Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir.” Lev Tolstoy

“Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.” Lev Tolstoy


“Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz.” Lev Tolstoy

“Resimlerle dolu bir oda, düşüncelerle dolu bir odadır.” Joshua Reynolds

“Bir deliyle benim aramda tek bir fark var. Deli aklının yerinde olduğunu sanır. Bense deli olduğumu biliyorum.” Salvador Dali


“Kişiye benzemesi için portre yapmam, kişi resmettiğim portreye dönüşsün diye yaparım.” Salvador Dali


“Dünya daha korkunç bir hale geldikçe, sanat daha soyut hale geliyor.” Ellen Key