Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Resim Bölümü

Tümü P.Ç. Program Çıktıları

P.Ç.1Plastik sanatlar alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.P.Ç.2Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.P.Ç.3Resim materyalleri bilgisine, resim yöntem ve teknikleri bilgi sahibidir.P.Ç.4Resim sanatı alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.P.Ç.5Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.P.Ç.6Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.P.Ç.7Türk Dili ve yabancı dil temel dilbilgisine ve T.C. Atatürk İlke ve İnkılapları bilgisine sahiptir.P.Ç.8Resim sanatı alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.P.Ç.9Plastik sanatlar alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.P.Ç.10Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir, duyusal algıyı somutlaştırır.P.Ç.11Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.P.Ç.12Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.P.Ç.13Plastik sanatlar alanında ulusal ve uluslararası proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.P.Ç.14Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.P.Ç.15Kendi çalışmalarını sorgular, çözümleyici ve eleştirel düşünür.P.Ç.16Yaşam boyu öğrenmenin ve bilgiye ulaşabilmenin önemini özümser, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.P.Ç.17Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.P.Ç.18Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.P.Ç.19Sanat alanında ulusal ve uluslararası değerlerin estetik farkındalığına sahiptir.P.Ç.20Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.

...